31 agosto. Strapless Spain Kiteboarding League Junior.

Fotos strapless categoría junior. Spain Kiteboarding LEAGUE 31 AGOSTO 2019.